Enn er halli á rekstrinum

Enn er halli á rekstri Seltjarnarnesbæjar. Þetta kemur fram í yfirlit yfir rekstur Seltjarnarnesbæjar birtur hefur verið á heimasíðu bæjarins. Rekstur bæjarins var talsvert undir áætlunum á fyrstu sex mánuðum ársins.

Skatttekjur námu 1.758 milljónum og voru 50 milljónum undir áætlun. Tveir málaflokkar skera sig úr hvað varðar útgjaldaaukningu líkt og í fyrra. Útgjöld til fræðslumála námu 1.097 milljónum eða 62,4% skatttekjum. Aukin útgjöld má að mestu rekja til átaks í leikskólamálum en nýr leikskóli, Fagrabrekka, var tekin í notkun. Útgjöld til félagsþjónustu námu tæpum 326 milljónum, eða 18,5% af skatttekjum. Eru útgjöld vegna málefna fatlaðra og barnaverndarmál orðin afar íþyngjandi fyrir bæinn. Unnið er að aðgerðum til að ná jafnvægi í fræðslumálum og félagsþjónustunni. Ljóst er að hagræða þarf á einhverjum vígstöðvum eða skera niður þjónustu. Rekstur annarra málaflokka er í jafnvægi. Staðgreiðsla útsvars hækkaði um 2,3% en athygli vekur að meðaltalshækkun sveitarfélaga er 6,1% og töluvert meiri í nágrannasveitarfélögunum. 

You may also like...