Traust fjárhagsstaða þrátt fyrir neikvæða rekstrarniðurstöðu

Seltjarnarnes mynd

Rekstrarniðurstaða Seltjarnarnesbæjar varð neikvæð um 126,7 m.kr. en fjárhagsáætlun hafði gert ráð fyrir afgangi upp á 6,6 m.kr. Meginskýringin á lakari afkomu, eru miklar launahækkanir umfram þær forsendur sem fjárhagsáætlun byggði á. Nýir kjarasamningar og hækkanir vegna starfsmats á haustmánuðum hækkuðu laun og tengd gjöld um 228 m.kr.

Engu að síður sýnir ársreikningur bæjarsjóðs fyrir 2015 trausta fjárhagsstöðu og endurspeglar áfram þann stöðugleika sem einkennt hefur rekstur bæjarins á liðnum árum eins og segir í fréttatilkynningu frá Seltjarnarnesbæ. Heildarskuldir og skuldbindingar í árslok námu alls 1.753 m.kr. Þar af námu reiknaðar lífeyrisskuldbindingar 1.224 m.kr. en þær hækkuðu milli ára um 189 m.kr. Langtímaskuldir námu í árslok 183 m.kr. Veltufjármunir námu í árslok 1.242 m.kr. Veltufjárhlutfall í árslok 2015 var 3,2. Skuldahlutfallið er með því lægsta á landinu nú 53%.

Álögum haldið í lágmarki

Ásgerður Halldórsdóttir, bæjarstjóri er ánægð með sterka fjárhagsstöðu sveitarfélagsins. Þótt launaútgjöld bæjarins hafi orðið nokkru hærri en gert var ráð fyrir tókst að draga úr öðrum rekstrarútgjöldum á móti. „Ég er afar ánægð að geta lagt fram ársreikning fyrir árið 2015 sem sýnir svo góða fjárhagsstöðu jafnframt því að álögum á íbúana er haldið í lágmarki eins og áður. Ég vil ekki síst þakka okkar frábæra starfsfólki og aga í rekstri þennan árangur.“

Íbúum fjölgar

Íbúar Seltjarnarnesbæjar voru 4.418 í árslok 2015. Íbúum hefur fjölgað lítið eitt á síðastliðnum þremur árum og nemur fjölgun frá árslokum 2012 tæpum 2%. Líkur benda til að íbúum muni fjölga meira á komandi misserum en það mun treysta tekjustofna bæjarins, stuðla að betri nýtingu innviða og styrkja þá stefnu að halda álögum á bæjarbúa jafnan í lágmarki.

You may also like...