Árbæjarlón tæmt

Elliðaárstífla.

Norðurhluti Árbæjarlóns fyrir ofan stífluna í Elliðaánum hefur verið tæmt. Lónið var tæmt í samráði við Hafrannsóknastofnunina en stofnunin hefur lagt til að komið verði á náttúrulegu rennsli í gegnum stífluna allt árið. Í tilkynningu frá Orkuveitu Reykjavíkur kemur fram að ástæður þessarar breytingar séu niðurstöður vatnsgæðamælinga sem gerðar voru í ánni neðan stíflunnar á meðan tæmingu stóð í vor. 

Í niðurstöðum þeirra mælinganna kom fram að þessi árlega tæming á lóninu sé ekki æskileg fyrir lífríkið. Í hinu nýja fyrirkomulagi eru hagsmunir lífríkisins hafðir að leiðarljósi enda Elliðaár og dalurinn allur einstök náttúru- og útivistarperla í borg. Við tæmingu lónsins færast árnar nær sinni náttúrulegu mynd til frambúðar segir í tilkynningu Orkuveitunnar.

Ástæða þess að lónið hefur verið tæmt á vorin er til að opna fyrir fiskgengd í gegnum stífluna. Á haustin var fyllt upp í lónið og það sett á yfirfall yfir veturinn. Nú hefur verið horfið frá þessu fyrirkomulagi enda stíflan rekin út frá hagsmunum lífríkisins eftir að raforkuvinnslu í Elliðaárstöð var hætt.

Skipta skoðanir

Skoðanir eru skiptar um þessa ákvörðun. Kvartað hefur verið undan því að ekkert samræða hafi verið haft við íbúa á þeim svæðum sem liggja næst Elliðaánum. Ein þeirra sem ekki er sáttur er Þorkell Heiðarsson, líffræðingur og formaður íbúaráðs í Árbæ. Hann sagði í samtali við Morgunblaðið fyrir skömmu að tæming Árbæjarlóns til frambúðar væri vanhugsaða ákvörðun sem tekin hafi verið án samráðs við íbúa á svæðinu. „Þetta er mál sem kemur íbúunum við, þetta er umhverfi íbúanna í þessu hverfi,” sagði hann í samtali við blaðið.

Fuglalíf ætti ekki að verða fyrir miklum áhrifum

Í tilkynningu Orkuveitunnar kemur fram að gert sé ráð fyrir að bera fræslægju á svæðið en þá er grasið slegið með fram bökkum og dreift yfir þann hluta sem var undir lóninu til að flýta fyrir náttúrulegri framvindu staðargróðurs. Þetta er aðferð sem hefur verið notuð á athafnasvæði OR samstæðunnar með góðum árangri. Í tilkynningunni kemur fram að fuglum á lóninu muni fækka en þeir muni mögulega færa sig upp með ánni. Að öðru leyti ætti fuglalíf ofan lónsins og fyrir neðan Árbæjarstíflu ekki að verða fyrir miklum áhrifum af þessari breytingu.

You may also like...