Mikil uppbygging og breyttar ferðavenjur í borginni

– segir Sigurborg Ósk Haraldsdóttir formaður skipulags- og samgönguráðs Reykjavíkurborgar –

Sigurborg Ósk Haraldsdóttir formaður skipulags- og samgönguráðs Reykjavíkurborgar.

Sigurborg Ósk Haraldsdóttir formaður skipulags- og samgönguráðs Reykjavíkurborgar segir að Vesturbærinn og einkum Miðborgin hafi gengið í gegnum mikla endurnýjun á undanförnu árum. Framkvæmdum sem unnið hafi verið að sé ekki að öllu lokið. Enn séu óbyggðir reitir bæði í Vesturbænum og á miðsvæðinu en framkvæmdir séu fyrirhugaðar og nefnir Steindórsreitinn, Héðinsreitinn og Vesturbugt sem dæmi í Vesturbænum. Þá standi endurbætur á athafnasvæði KR fyrir dyrum. “Við erum jákvæð gagnvart þessu máli og viljum fá betri nýtingu á svæðið. Þarna er ótrúlegur fjöldi fermetra sem ekki eru nýttir undir neitt. Við tökum kannski ekki eftir því en þarna mætti nýta svæðið með mun betri hætti.”

Sigurborg nefnir nokkrar hótelbyggingar sem unnið er að í Miðborginni. Marriott hótelið við Austurhöfnina, hótelbyggingar við Lækjargötu og Kirkjustræti, fyrirhugaða hótelbyggingu Radisson Hotel Group á horni Skúlagötu og Vitastígs og hótel á Héðinsreitnum. Hún segir þó fyrirsjáanlegt að draga muni úr byggingu hótela enda ekki æskilegt að of stór hluti borgarhverfa einkennist af hótelum og gistihúsum. “Við erum farin að fá erindi til borgarinnar um að breyta deiliskipulagi þannig að breyta megi hótelum í íbúðir. Ég gæti trúað að þeim erindum eigi eftir að fjölga á næstunni. Við erum að sjá fram á meiri stöðugleika eftir mikla þenslu í ferðaþjónustunni.”

Stærstu byggingasvæðin tengjast Borgarlínunni

Sigurborg segir að stærstu málin í húsnæðisuppbyggingu borgarinnar tengjast fyrirhugaðri borgarlínu. Þar liggi nokkur svæði undir. “Í raun og veru ná þau svæði frá Háskólanum í Reykjavík, tengjast síðan svæðinu við Háskóla Íslands í Vesturbænum, BSÍ reitnum og Landsspítalanum. Síðan liggur leið þeirra um Lækjartorg og Hlemm og þaðan eftir Suðurlandsbrautinni upp á Ártúnsholt þar sem miklar framkvæmdir eru fyrirhugaðar. Þar liggur fyrir að breyta gömlu iðnaðarsvæði í íbúðabyggð. Skipulagsvinna við það er hafin og fyrstu tillögur sýna að þar verði hægt að byggja húsnæði fyrir sambærilegan fjölda íbúa og býr í Grafarvogi. Þó er Grafarvogur um 400 hektarar að flatarmáli á meðan Ártúnsholtið er 80 hektarar. Þéttleikinn er einfaldlega það mikill í þessu nýja skipulagi.”

Borgarlínan mun tengja mikilvægustu borgarhlutana saman

Sigurborg segir að nú sé að koma í ljós hvað borgalínan komi til með að tengja mikil-vægust hluta borgarinnar saman. Hún segir Fossvogsbrúna komna lengst í því ferli. Hún sé á leið í alþjóðlega hönnunarsamkeppni. Þá megi nefna Vogabyggðina, þverun Sæbrautarinnar og samgöngumiðstöð sem þar er fyrirhuguð. Þarna sé einskonar falin demantur og eitt stærsta verkefni komandi ára. Þá sé Sundabrautin komin á dagskrá og hugmyndir komnar upp um að byggja hana á lágbrú. Það feli hins vegar þann ókost í sér að stór skip komist ekki undir brúnna og því muni stór hluti af landi Faxaflóahafna ekki nýtast verði sú leið farin. Þar sé verkefni sem þurfi að leysa vegna þess að óhagkvæmt sé að flytja hafnarstarfsemina lengra í burtu vegna mikilvægi vöruflutninga. “Það er ekki góð stefna að auka landflutninga með vörur sem koma til hafnar. Best er að hafnarstarfsemin sé sem næst byggðinni.”

Mörg byggingasvæði í Vesturbænum

En aftur að Vesturbænum. Sigurborg nefnir Héðinsreitinn. „Hann er stærsta byggingasvæðið sem sé í uppbyggingu núna. Keilugrandinn er líka að verða fullbyggður. Hægar gengur að koma framkvæmdum við Vesturbugtina af stað. Þar hefur gengið erfiðlega með fjármögnun. En það væri mikill kostur ef tækist að koma fyrirhuguðum framkvæmdum af stað. Með því væri hægt að græða sár sem nú er í borgarmyndinni. Vesturbugtin er einnig tímamótaverkefni vegna þess hvernig byggingahugmyndirnar eru saman settar. Hluti húsnæðisins er ætlaður fyrir félagslegar íbúðir sem fyrirhugað er að byggja til móts við íbúðir á almennum markaði á dýrmætu svæði. Sjónarmiðið að baki því er að allir eigi rétt til sömu lífsgæða. Það veldur mér áhyggjum að það virðist sem bankarnir halda að sé höndunum þegar kemur að fjármögnun á verkefnum með jafn mikla félagslega blöndun og á Vesturbugtarreitnum. Þessi félagslega blöndun er hornsteinn í þeirri stefnu að allir hafi þak yfir höfuðið.“ Sigurborg segir að Alliance reiturinn hafi verið skipulagður og framtíð Alliancehússins tryggð. „Nú er farið að huga að byggingu íbúða á Úlfarsfellsreitnum á horni Hagamels og Kaplaskjólsvegar. Hugmyndir eru komnar fram um að byggja tvær íbúðahæðir ofan á verslunakjarnann og fyrirspurnir til borgarinnar um það verkefni.“

Ferðavenjur eru að breytast

Sigurborg segir þéttingarverkefni vera til staðar í öllum hverfum borgarinnar. „Þétting byggðar er öflugasta verkfærið sem sveitarfélög hafa til að sporna við loftslagsbreytingum. Sveitarfélögin verða að takast á við lífsstílsbreytingar og mæta nýjum þörfum íbúanna. Eitt af því sem er að breytast er að fólk fer síður í einkabílnum til og frá vinnu. Ég tel að sú þróun haldi áfram. Ungt fólk er að taka bílpróf síðar á lífsleiðinni en á afmælisdaginn þegar það verður 17 ára. Í rauninni er það svo að hlutfallið er komið niður í 72% og hefur það minnkað mest síðustu 10 árin. Þetta fólk vill ekki vera háð einkabílnum heldur hafa valmöguleika um hvernig það ferðast. Deilihagkerfið er komið til að vera í Reykjavík. Það mun einnig ná til bílvæðingarinnar. Deilibílar virkar þannig að þú nærð þér í bíl þegar þú þarft á honum að halda í gegnum app í símanum. Ég get einnig nefnt notkun deilihjóla. Viðbrögðin við opnun deilihjólaleigu síðastliðið haust voru mun betri en við þorðum að vona. Og svo eru einnig komnar leigur fyrir rafhlaupahjólin. Fólk hefur tekið þeim gríðarlega vel. Eiginlega fagnandi. Það var gert ráð fyrir að hlaða þyrfti þau einu sinni á sólarhring en svo hefur komið í ljós að þau þarf að hlaða talsvert oftar vegna mikillar notkunar.”

Gafst upp við að breyta pabba

“Við lifum á tímum þegar breytingar á loftslagi eru að ágerast. Við sjáum það og upplifum á hverjum degi. Því erum við langflest sammála um að minnka losun kolefnis. Það eitt og sér mun hafa mikil áhrif á þróun höfuðborgarinnar næstu árin. Bílaborgin sem var skipulögð upp úr 1960 mun breytast mikið. Aðferðafræðin sem bílaborgir byggja á eru hluti af liðinni tíð, þær kostar mikið og virka illa. Reykjavík mun því breytast bæði af þörf og einnig vegna kynslóðar sem hugsar á annan veg. Fyrir nokkrum árum var ég að reyna að breyta pabba mínum. Ég gafst upp. Í dag er ég að breyta borginni.”

You may also like...